Activitatile proiectului

Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat implementează, în calitate de Beneficiar, proiectul “Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană (DC-RU)”, confinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Activitățile proiectului contribuie la realizarea obiectivului general și a obiectivelor specifice asumate prin proiect.

Activitatea 1 de management al proiectului este implementată permanent și include toate activitațile de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control și evaluare necesare realizarii obiectivelor în condițiile utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale și financiare. Pentru a se asigura buna dezfășurare a activităților proiectului, este constituit un Comitet de coordonare, alcatuit din persoane nominalizate de reprezentanții legali ai celor 2 parteneri. Componenta de informare și publicitate cuprinde două conferințe ale proiectului (de lansare și de finalizare), precum și dezvoltarea și întreținerea paginii web a proiectului și elaborarea si difuzarea comunicatelor de presa.

Activitatea 2 vizează dezvoltarea programului de formare, de către Beneficiar, în colaborare cu partenerul transnațional, asigurandu-se incorporarea experientei partenerului transnational in elaborarea curriculum-ului si a componentelor programului de formare profesionala continua pentru calificarea „Administrator imobile”. Activitatea cuprinde și elaborarea unui manual de formare privind administrarea imobilelor (cuprinzând inclusiv experienta olandeza privind administrarea imobilelor si dezvoltarii resurselor umane in domeniul regenerarii urbane).

Activitatea 3 se referă la identificarea, inregistrarea si orientarea pentru formarea profesională continua. Actiunile de identificare, inregistrare si orientare pentru FPC sunt organizate ca proces continuu pentru cei 150 de membri ai grupului tinta – categoria angajati – ca prima etapa pentru stabilirea rutei pe care o vor urma in proiect: programe de calificare sau procedura de validare si certificare a competentelor dobandite anterior in alte contexte decat formale.

Activitatea 4 cuprinde formarea profesionala continua pentru dobandirea calificarii „Administrator imobile”. 50 persoane aparținând grupului tinta – categoria angajati – vor participa la cursuri de calificare, fiind asumată o rată de certificare de 90%.

Activitatea 5 prevede participarea la sesiuni de validare si certificare a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale pentru un număr de 100  persoane aparținând grupului tinta – categoria angajati. De asemenea, este asumată o rată de certificare de 90%.

Activitatea 6 vizează derularea unei campanii de informare si constientizare privind formarea profesionala continua in domeniul regenerarii urbane adresată membrilor grupului tinta – categoria manageri. Se urmăreste creșterea nivelului de constientizare in randul a minimum 100 manageri prin participarea la activitați de informare cu privire la necesitatea de a dezvolta competentele profesionale ale angajatilor si de a investi permanent in dezvoltarea resurselor umane angajate in propriile companii. Printre subactivitatile asumate se numara organizarea a 4 sesiuni de informare si constientizare, precum și diseminarea sloganului si mesajelor cheie ale campaniei in mass-media.