Parteneri habitat

Partenerii proiectului

Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat implementează, în calitate de Beneficiar, proiectul “Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană (DC-RU)”, confinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în parteneriat cu organizația Stichting Woonbron din Olanda.

Lider de parteneriat – Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat

Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat (Liga Habitat) este o organizatie neguvernamentala ale carei principale domenii de activitate sunt:

  • managementul fondului locativ,
  • consolidarea comunitatilor locale,
  • regenerare urbana,
  • dezvoltarea resurselor umane in domeniul administrarii imobilelor, reabilitarii termice, management la nivelul comunitatii, dezvoltare si regenerare urbana.

Obiectivele activitatii si proiectelor dezvoltate de Solicitant sunt:

  • imbunatatirea nivelului de instruire in randul persoanelor implicate in managementului fondului locativ;
  • cresterea nivelului de implicare a comunitatii in domeniile sociale de interes local;
  • consolidarea partneriatelor la nivel urban pentru promovarea intereselor consumatorilor;
  • diseminarea informatiilor si consolidarea capacitatilor locale de promovare a proiectelor de regenerare urbana, eficienta energetica, siguranta cetatenilor, asigurarea locuintelor, dezvoltare urbana.

Peste 2000 de persoane au absolvit cursurile organizate de Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat (in colaborare cu alte institutii/organizatii).

Reprezentantii Ligii Habitat participa in diferite comisii/comitete consultative organizate de administratia publica centrala si locala, autoritati si organisme de reglementare in domeniile protectiei consumatorilor, serviciilor de gospodarie comunala si are parteneriate incheiate cu diferite institutii publice.

Liga Habitat mentine relatii permanente cu asociatiile/federatiile nationale ale municipiilor si autoritatile locale din Romania, ministere relevante, Asociatia Energicienilor din Romania, Comitetul Roman al Comitetului Mondial al Energiei, Uniunea Internationala a Chiriasilor, Comitetul European Economic din cadrul ONU, Banca Mondiala, BERD.

Cele mai recente proiecte implementate de Liga Habitat sunt:

a) „Regenerare urbana in Romania – imbunatatirea capacitatii asociatiilor de proprietari si autoritatilor locale pentru managementul sustenabil al locuintelor si planificarea urbana integrata” (proiect co-finantat de Guvernul olandez prin programul MATRA si implementat in colaborare cu organizatii olandeze de specialitate) – solicitantul a avut calitatea de partener transnational, asigurand implementarea in Romania a activitatilor proiectului;

b) „Imbunatatirea capacitatii asociatiilor de proprietari din Romania pentru dezvoltarea programelor de reabilitare locuintelor” (proiect co-finantat din Fondul de Contrapartida al Federatiei Elvetiene) – solicitantul a avut calitatea de Aplicant, fiindu-i acordata finantarea prin Hotarare a Guvernului Romaniei si indeplinind functiile de management al proiectul din punct de vedere operational si financiar.

Liga Habitat implementeaza, in prezent, in calitate de partener, proiectul „Dezvoltarea organizatiilor de tip social housing in Romania” (proiect co-finantat de banci olandeze si implementat in colaborare cu organizatii olandeze de specialitate).

Partener transnational – Stichting Woonbron din Olanda

Stichting Woonbron este o asociatie pentru social housing (activitate locativa sociala) din Olanda, stocul total al imobilelor administrate fiind de aproimativ 50.000 locuinte in regiunea Rotterdam. Partenerul transnational este una dintre cele mai inovative organizatii in domeniul locativ, furnizand permanent organizatiilor din domeniu noi produse si servicii referitoare la activitatile locative. Woonbron are un departament special pentru managementul fondului locativ care opereaza pentru asociatiile de proprietari.

Woonbron implementeaza un program extins de dezvoltare a resurselor umane pentru personalul care este implicat in administrarea imobilelor si activeaza in transferul international al cunostintelor si experientei olandeze in sectorul locativ catre alte tari, spre exemplu in Europa Centrala si de Est. În acest context, Woonbron a dezvoltat si implementat programe de dezvoltare a resurselor umane si formare in domeniul managementului locuintelor in Romania, Bulgaria, Armenia, Africa de Sud, Surinam.

Liga Asociatiilor de Proprietari si Stichting Woonbron coopereaza din anul 2004, dezvoltand in parteneriat doua proiecte referitoare la social housing (dezvoltarea conceptului, a instrumentelor si reglementarilor legale), managementul eficient al locuintelor, reabilitarea termica si regenerare urbana. Prin cele doua proiecte au fost formate peste 200 de persoane din Romania care ulterior, datorita cunostintelor acumulate au contribuit la imbunatatirea serviciilor de management al fondului locativ.

Gratie cooperarii din cadrul prezentului proiect, confinantat din Fondul Social European, minimum 250 de persoane din Romania vor beneficia de dezvoltarea competentelor profesionale prin programe de calificare, de certificare a competentelor si prin campanii de informare si constientizare cu privire la dezvoltarea resurselor umane.