Obiective

Obiectivul general al proiectului POSDRU/108/2.3/G/83311 „Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană (DC-RU)” se referă la dezvoltarea competentelor profesionale pentru regenerare urbana in randul angajatilor si managerilor din regiunea Bucuresti-Ilfov. Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din 150 angajaţi şi 100 manageri.

Proiectul vizeaza acordarea de servicii de formare profesională continuă si de validare si certificare a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale angajatilor din regiunea Bucuresti-Ilfov, precum si implementarea unei campanii de informare si constientizare cu privire la necesitatea de a dezvolta competentele profesionale ale angajatilor adresate managerilor din regiunea Bucuresti-Ilfov.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

a) dobandirea unei calificari relevante pe piața muncii de catre minimum 45 persoane avand statut de angajat prin participarea la programe de formare profesională;

b) evaluarea si certificarea unei calificari relevante pe piața muncii pentru minimum 90 persoane avand statut de angajat prin participarea la servicii de validare si certificare a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale;

c) creșterea nivelului de constientizare in randul a minimum 100 manageri prin participarea la activitați de informare cu privire la necesitatea de a dezvolta competentele profesionale ale angajatilor.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general al Axei 2 de crestere a nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, in contextul societatii bazate pe cunoastere.

Prin obiectivele, activitatile si grupul tinta selectat in cadrul proiectului se va contribui la realizarea obiectivului general al DMI 2.3. – Imbunatatirea accesului si participarii la programe FPC in sensul facillitarii calificarii angajatilor – deoarece vizeaza diversificarea oportunitatilor de dezvoltare a resurselor umane din cadrul organizatiilor specializate in administrarea imobilelor, care activeaza in regiunea Bucuresti-Ilfov.

Astfel vor fi disponibile servicii suplimentare de formare profesionala continua, precum si de evaluare si certificare a competentelor angajatilor din acest domeniu.

Activitatile si rezultatele cuantificate ale proiectului contribuie la indeplinirea celor 2 obiective operaționale ale DMI 2.3, dupa cum urmeaza:

a) promovarea accesului angajatilor la programele de FPC, in vederea obtinerii unei calificari complete;

b) promovarea beneficiilor FPC in randul angajatilor, intreprinderilor si altor grupuri interesate.

Cei doi parteneri ai proiectului s-au angajat ca în cadrul proiectului să operationalizeze un „Parteneriat pentru formarea profesionala continua in domeniul regenerarii urbane” (parteneriat cu componenta transnationala). Din aceasta perspectiva, proiectul implementeaza o abordare integrata, la nivelul agentilor economici si angajatilor, a masurilor de constientizare si de dezvoltare a resurselor umane, cu impact asupra asigurarii calitatii muncii si flexicuritatii (una din componentele esentiale ale acestor concepte fiind accesul la masuri de invatare pe intreg parcursul vietii si de motivare a dezvoltarii carierei).