Despre proiect

PREZENTARE PROIECT POSDRU/108/2.3/G/83311

„Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană (DC-RU)”

Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat a început implementarea proiectului POSDRU/108/2.3/G/83311 „Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană (DC-RU)”, proiect co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.272.510 lei, asistenţa financiară nerambursabilă solicitată fiind de 1.234.335 lei, iar contribuţia Solicitantului fiind de 38.175 lei.

Durata proiectului este de 18 luni, perioada de implementare fiind 3 ianuarie 2012 – 2 iulie 2013.

În calitate de organizatie neguvernamentală, înfiinţată în 1991, Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat a acumulat o experienţă îndelungată în ceea ce priveşte managementul fondului locativ, consolidarea comunitatilor locale, regenerare urbana, dezvoltarea resurselor umane in domeniul administrarii imobilelor, reabilitarii termice, management la nivelul comunitatii, dezvoltare si regenerare urbana. Liga Habitat a avut iniţiativa de a depune un proiect în cadrul cererilor de proiecte lansate prin POSDRU 2007-2013 având în vederea capacitatea dovedită a de a derula activităţi de formare şi consolidare a competenţelor profesionale şi de a iniţia şi promova proiecte cu finanţare internaţională.

Proiectul a fost elaborat şi este implementat în cadrul unui parteneriat transnaţional cu organizaţia olandeză Stichting Woonbron. Woonbron este o asociatie pentru activitate locativă socială (social housing) din Olanda. Partenerul transnaţional este una dintre cele mai inovative organizatii in domeniul locativ, furnizand permanent organizatiilor din domeniu noi produse si servicii referitoare la activitatile locative.