Category Archives: Noutati



INVITATIE

Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat va invita sa participati la Conferinta de finalizare a proiectului POSDRU/108/2.3/G/83311 „Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană (DC-RU)”, care va avea loc vineri, 21 iunie 2013, ora 10,00 in București, str. Nuțu Ion, nr. 44, sector 5 (in incinta centrului comercial Sphera, zona Razoare).

Obiectivul general al proiectului se referă la dezvoltarea competentelor profesionale pentru regenerare urbana in randul angajatilor si managerilor din regiunea Bucuresti-Ilfov. Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din 150 angajaţi şi 100 manageri.

Proiectul a vizat acordarea de servicii de formare profesională continuă si de validare si certificare a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale angajatilor din regiunea Bucuresti-Ilfov, precum si implementarea unei campanii de informare si constientizare cu privire la necesitatea de a dezvolta competentele profesionale ale angajatilor adresate managerilor din regiunea Bucuresti-Ilfov.

La conferinta de finalizare sunt invitati reprezentanti ai presei, cat si ai actorilor implicati in implementarea proiectului.

Va rugam sa confirmati participarea dvs. la eveniment la adresa de e-mail: tatiana.musteata@habitaturban.ro, pana la data de 17.06.2013.

Multumim pentru participare.
Mihai MEREUTA
Presedinte

Agenda sesiuni – info manageri





INVITAȚIE

Sesiunea de informare si constientizare privind
Formarea Profesională Continuă in domeniul regenerarii urbane organizată în cadrul proiectului POSDRU/108/2.3/G/83311
„Dezvoltarea competentelor pentru regenerare urbana (DC-RU)”

Joi, 15 noiembrie 2012, ora 15.30,
București, Hotel Novotel, sala Paris Droite

 

Liga Asociațiilor de Proprietari ”HABITAT” in colaborare cu Patronatul Societatilor din Constructii – PSC, vă invita să participați la Sesiunea de informare și conștientizare privind formarea profesională continuă în domeniul regenerării urbane.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului POSDRU/108/2.3/G/83311 „Dezvoltarea competentelor pentru regenerare urbana (DC-RU)”, cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Sesiunea se adresează managerilor din regiunea București-Ilfov implicați în activități economice ce contribuie la regenerarea urbană și are ca scop creșterea gradului de informare și conștienizare cu privire la necesitatea și oportunitățile oferite pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților în vederea creșterii calității și productivității muncii.

Procesul de regenerare urbană necesită implicarea tuturor factorilor interesați, informarea și conștientizarea acestora fiind esențială. Managerii companiilor în domeniu trebuie să joace un rol deosebit de important în design-ul, promovarea și implementarea inițiativelor de regenerare urbană.

Managerii informați, având o forță de muncă adecvat calificată, reprezintă garanția succesului proiectelor de regenerare urbană.

Agenda sesiuni – info manageri

 

Manager proiect

Mihaela MATEI

Președinte

Mihai MEREUȚĂ

 

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră până luni, 12 noiembrie 2012, la email: tatiana.musteata@habitaturban.ro sau fax 021 3190799.





Anunţ privind achiziţia de servicii închiriere sală de conferinţă în cadrul proiectului “Dezvoltarea competentelor pentru regenerare urbană” POSDRU/108/2.3/G/83311

Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat, în calitate de beneficiar al proiectului „Dezvoltarea competentelor pentru regenerare urbană”, având număr de identificare contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/83311, invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de servicii închiriere sală de conferinţă, în cadrul proiectului. 
Surse de finanţare: Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 ,,Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces si participare la formare profesională continuă”.
Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat lansează prezenta procedura deschisă, respectiv procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei, în conformitate cu cerinţele Procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006, cu modificarile şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă.
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii închiriere sală de conferinţă pentru realizarea a 4 sesiuni de informare avand specificaţiile tehnice prezentate in cele ce urmeaza:

 1. desfăşurarea celor 4 sesiuni de informare să aibă loc în perioada 13-16 noiembrie 2012, într-o locație din centrul orașului București.
 2. durata fiecarei sesiuni este de 4 ore, la fiecare dintre sesiuni vor fi prezenţi aproximativ 30 de persoane (25 participanti si 5 persoane la prezidiu). Pentru desfășurarea evenimentelor vor fi necesare, zilnic, urmatoarele servicii:

- servicii de închiriere sală de conferință – o sală cu o capacitate de minim 30 de locuri pentru lucrări de plen, va fi organizată în stil „teatru”, cu un prezidiu pentru cinci persoane;
– servicii de închiriere echipamente – videoproiector, laptop, imprimanta, flipchart
– o zona unde va fi organizata partea de inregistrare si secretariat pentru participanti, aceasta zonă situându-se în afara sălii de conferință.

Cod CPV: 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Bugetul total alocat achiziţiei nu va depăşi suma de: 16.129 lei, fără TVA; 20.000 lei inclusiv TVA.
Termenul limită de depune a ofertelor: 29 octombrie 2012, ora 12:00 (ora locala). Ofertele vor fi depuse la adresa de mai jos. Orice oferta primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.
Plata se va face în contul furnizorului, în maxim 30 zile calendaristice de la primirea facturii emise de acesta. 
Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de luni pană vineri, între orele 10.00 – 16.00 (ora locală) cu excepţia sărbătorilor legale, de la adresa indicată mai jos:

Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat 
Mihaela Ilina, expert achizitii
Str. Serg. Nutu Ion, nr. 44 (zona RAZOARE – in incinta SPHERA BUILDING CENTER) sector 5, BUCURESTI 
Tel: (021) 319.07.99;
Fax: (021) 319.07.99;
E-mail: camelia.ilina@gmail.com





Comunicat de presa
Inchidere curs seria 1.

Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat beneficiar in cadrul proiectului POSDRU/108/2.3/G/83311 „Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană (DC-RU)”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 ,, Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la formare profesională continuă”, anunta:

Finalizarea cursului de calificare pentru ocupatia administrator imobile – cod COR 512112.

Obiectivul general al proiectului se referă la dezvoltarea competentelor profesionale pentru regenerare urbana în rândul angajaţilor și managerilor din regiunea Bucureşti-Ilfov.

In contextul promovarii accesului angajatilor la programele de FPC a, in cadrul activitatii 4  Formare profesionala continua pentru dobandirea calificarii „Administrator imobile”, Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat a organizat in perioada iunie 2012 -  octombrie 2012, cursul de calificare pentru ocupatia pentru ocupatia administrator imobile – cod COR 512112.

Cursul s-a finalizat cu emiterea de diplome acreditate de Autoritatea Nationala pentru Calificari, recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, indeplinindu-se astfel obiectivul general al proiectului, acela de dezvoltare a capitalului uman si cresterea competitivitatii economiei romanesti, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna si flexibila.

Pentru mai multe informaţii despre finanţările din Fondul Social European în România vizitaţi: www.fseromania.ro





Comunicat de presa
Validare competente

Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat beneficiar in cadrul proiectului POSDRU/108/2.3/G/83311 „Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană (DC-RU)”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 ,, Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la formare profesională continuă”, anunta:

Desfasurarea activitatilor de validare competente pentru ocupatia administrator imobile – cod COR 512112.

Obiectivul general al proiectului se referă la dezvoltarea competentelor profesionale pentru regenerare urbana în rândul angajaţilor și managerilor din regiunea Bucureşti-Ilfov.

In contextul promovarii accesului angajatilor la programele de FPC, in cadrul activitatii 5  „Validarea si certificarea competentelor profesionale (VCCP) dobandite in alte contexte decat cele formale”, Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat organizeaza in perioada octombrie 2012 -  mai 2013 sesiuni de validare si certificare competente pentru ocupatia administrator imobile – cod COR 512112.

Certificatul de Competenţă oferă o garanţie pentru experienţa profesională a deţinătorului, în domeniul şi în ocupaţia pentru care a fost eliberat.

Certificarea se adreseaza personalului asociatiilor de proprietari, societatilor comerciale cu activitate in domeniul administrarii imobilelor, in constructii sau in alte domenii conexe, si tuturor acelora care doresc sa-si certifice cunostintele in domeniu.
Conditii de participare: absolventi liceu (cu diploma de Bacalaureat) care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de munca, zona de dezvoltare regionala Bucuresti – Ilfov.

Certificarea se va desfasura la sala de seminarii de la Sphera Building Center din str. Serg. Nutu Ion, nr. 44, (zona razoare – fosta ventilatorul) sect. 5, Bucuresti, tel/fax 021.319.07.99. Inscrierea se face la sediul Ligii Asociatiilor de Proprietari Habitat. Programul zilnic este 10.00-16.00.

Pentru mai multe informaţii despre finanţările din Fondul Social European în România vizitaţi: www.fseromania.ro





Comunicat de presă
privind derularea proiectului POSDRU/108/2.3/G/83311 “Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană (DC-RU)” (aferent trimestrului al II-lea de implementare a proiectului)

Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat implementează, în calitate de Beneficiar, proiectul “Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană (DC-RU)”, confinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Activitățile proiectului au fost inițiate în data de 1 ianuarie 2012, iar Conferința de lansare a proiectului a fost organizată la București, în data de 21 februarie 2012.

Trimestrul al II-lea al proiectului a cuprins fundamentarea și lansarea activităților specifice ale proiectului referitoare la furnizarea cursului de formare profesională pentru ocupația ”administrator imobile” (curs de calificare, nivel 2), curs acreditat în conformitate cu prevederile legislației române referitoare la formarea profesională a adulților.

Astfel, prin activitatea 2 – Dezvoltarea programului de formare, experții Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat, în colaborare cu specialiștii partenerului transnațional din Olanda, Stichting Woonbron, au elaborat și definivat un manual de formare privind administrarea imobilelor. Acest manual cuprinde elementele de legislație și obligații contractuale specifice domeniului de activitate, în conformitate cu reglementările din România, exemple de bună practică în managementul performant al imobilelor, precum și experiența olandeză privind administrarea imobilelor si dezvoltarii resurselor umane în domeniul regenerării urbane.

Începând cu luna aprilie a.c., Beneficiarul proiectului a asigurat identificarea, înregistrarea și orientarea pentru formare profesională continuă a membrilor grupului țintă alcătuit din angajați din regiunea București – Ilfov. Orientarea pentru formarea profesională continuă a fost asigurată, ca activitate continuă, de un specialist în domeniul informării și orientării profesionale. Prin procesul de consiliere și orientare profesională s-a asigurat stabilirea rutei pe care membrii grupului țintă o urmează în proiect: programe de calificare profesională sau procedura de validare și certificare a competențelor dobândite anterior în alte contexte decât formale.

În conformitate cu prevederile graficului de implementare a activităților proiectului, începând cu luna iunie a.c. (luna a 6-a a proiectului) a fost inițiată prima serie de curs pentru dobândirea calificării „Administrator imobile”, cu un număr de 24 de participanți. Menționăm că, până la sfârșitul proiectului, 50 persoane care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru grupul țintă vor beneficia servicii de formare profesională continuă pentru dobândirea calificării „Administrator imobile”.

Activitatea de informare și publicitate a proiectului a fost derulată pe tot parcursul trimestrului al II-lea prin furnizarea de informații la sediul Beneficiarului tuturor persoanelor care s-au adresat Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat cu solicitări de informare și consiliere. Astfel, a fost informat un număr de 167 persoane cu privire la implementarea și evoluția proiectului POSDRU/108/2.3/G/83311 “Dezvoltarea competențelor pentru regenerare urbană (DC-RU)”.

De asemenea, Beneficiarul a organizat constant, la sediul său, seminare de informare pentru cetățenii din Mun. București, consolidând astfel dimensiunea diseminării informațiilor privind co-finanțarea obținută din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. În perioada aprilie – iunie 2012 au fost organizate 11 astfel de seminare de informare.

În vederea implementării celei de-a doua componente a programului de dezvoltare a resurselor umane finanțat prin acest proiect, și anume validarea și certificarea competențelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale, Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat a urmat procedura de a acreditare în calitate de centru pentru validarea și certificarea competențelor profesionale, procedură gestionată de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Beneficiarul și Partenerul transnațional au derulat toate acțiunile de planificare, implementare și moniitorizare, astfel încât regulile POSDRU și ale legislației relevante să fie respectate, iar obiectivele și rezultatele asumate prin proiect să fie realizate.





Procedură de acordare a subvențiilor persoanelor participante la programul de calificare desfăşurat în cadrul proiectului: „Dezvoltarea competenţelor pentru regenerare urbană” ID 83311” , contract: POSDRU/108/2.3/G/83311

PREAMBUL

În cadrul contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/83311, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat Bucuresti , în parteneriat cu Woonbron Olanda, asigura dezvoltarea competentelor profesionale pentru regenerare urbana in randul angajatilor si managerilor din regiunea Bucuresti-Ilfov. Proiectul vizeaza acordarea de servicii FPC si de validare si certificare a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale angajatilor din regiunea Bucuresti-Ilfov, precum si implementarea unei campanii de informare si constientizare cu privire la necesitatea de a dezvolta competentele profesionale ale angajatilor adresate managerilor din regiunea Bucuresti-Ilfov.

Proiectul are urmatoarele obiective specifice :

 1. dobandirea unei calificari relevante pe piața muncii de catre minimum 45 persoane avand statut de angajat prin participarea la programe de formare profesionala;
 2. evaluarea si certificarea unei calificari relevante pe piața muncii pentru minimum 90 persoane avand statut de angajat prin participarea la servicii de validare si certificare a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale;
 3. creșterea nivelului de constientizare in randul a minimum 100 manageri prin participarea la activitați de informare cu privire la necesitatea de a dezvolta competentele profesionale ale angajatilor.

 

Dispoziţii generale

Art.1. Prezenta procedură stabileşte modalitatea de acordare a subvențiilor în cadrul proiectului, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013 „Dezvoltarea competenţelor pentru regenerare urbană”, contract: POSDRU/108/2.3/G/83311
al cărui beneficiar este Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat Bucuresti.

Art.2. Acordarea subvențiilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor pentru regenerare urbană”, contract: POSDRU/108/2.3/G/83311 face parte din subactivitatea 4.2. Furnizarea cursurilor de calificare – furnizarea serviciilor de calificare, acordarea subventiilor de sustinere pe perioada FPC, organizarea sesiunilor de examinare si eliberarea certificatelor.

Art.3. Subvenţiile se acordă beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din prezenta metodologie, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1117/2170/2010 (ordin pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operaţionale sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”, al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1117 din 17 august 2010 şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 2170 din 20 august 2010, publicat în monitorul oficial nr. 596 din 23 august 2010).

Art.4. In conformitate cu cererea de finantare vor fi acordate subventii in cuantum de 600 de lei pe luna pentru un numar de 50 beneficiari care urmeaza cursul de calificare administrator imobile.

 1. Coordonarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de acordare a subvențiilor

 

Art. 5. Pentru acordare subvenţiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 • fac parte din grupul ţintă al proiectului: angajati conform cererii de finanţare aprobate,
 • au complet dosarul cu actele care dovedesc apartenenţa la grupul ţintă:
  1. copie nelegalizată după actul de identitate,
  2. copie nelegalizată după adeverinţa/diploma de studii,
  3. copie nelegalizată după certificatul de căsătorie (unde este cazul),
  4. adeverinţă de salariat,
  5. declaraţie în care este oferit acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • au completat formularul de înregistrare a grupului ţintă pus la dispoziţie de Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat,
 • au înregistrat o rată de participare/prezenţă la activităţi de:
  1. 100 % la activitatile de mediere a muncii, informare si orientare profesionala
  2. 90% la programul de formare profesională. Inregistrarea a mai mult de 10 % absente nemotivate sau 25 % absente motivate din durata totală a programului de formare profesională conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a beneficia de subventie.
 • au absolvit cursul de formare profesionala continua

Art.6. Dosarul pentru acordarea subvenției va contine:

 • adeverința de absolvire a cursului de formare profesionala continua sau certificatul de absolvire/calificare, dupa caz;
 • adeverinta de participare la cursurile de formare profesionala continua, emisă de lectorul/lectorii de curs, prin care se atesta situatia prezentei si participarii la cursurile de formare profesionala (ANEXA 1);

Art.7. Expertul responsabil grup tinta, membru in echipa de implementare a proiectului, se va ocupa de primirea documentelor, indosarierea acestora si inregistrarea dosarelor. De asemenea, va centraliza situația participării la cursurile de formare și va intocmi listele cu persoanele propuse pentru plata subvenției pe care le va înainta Comisiei de acordare a subvențiilor numita prin decizie interna.

Art.8. Comisia de acordare a subvențiilor va fi alcatuită din: manager proiect, expertul operational, consilierul juridic şi responsabilul financiar și are rolul de a analiza și valida sau nu lista cu persoanele propuse pentru plata subvenției. Procesul de selecţie se va desfasura in doua etape:
Etapa I – Verificarea eligibilitatii dosarelor (admis/respins) de catre comisia de acordare a subventiilor;
Etapa II – Acordarea subventiilor in ordinea de inregistrare a dosarelor eligibile.

Art.9. Listele cu persoanele care vor primi subvenţii vor fi afișate la locaţiile de formare profesională şi pe pagina WEB a proiectului, respectiv www.regenerareurbana.ro.

 1. Dispoziții finale

 

Art.10. Subvenţiile vor fi plătite de către Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat, beneficiarul proiectului cu titlul: „ Dezvoltarea competenţelor pentru regenerare urbană” ID 83311, beneficiarilor de subvenţii eligibili, la momentul existenţei disponibilului de bani în contul proiectului.

Art.11. Prezenta procedura se aplică în cadrul proiectului POSDRU/108/2.3/G/83311 începând cu data de 11.06.2012.

Art.12. Listele cu persoanele beneficiare ale subvențiilor, procesele verbale de acordare a subvențiilor, precum si documentele financiar-contabile aferente, fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale.

 

Echipa de elaborare a procedurii:

Nr. crt.

Activitatea

Numele, prenumele

Funcţia si semnătura

1.

Elaborat

Daniela Hutan

Responsabil grup tinta

2.

Verificat

Ovidiu Munteanu

Consilier juridic

3.

Aprobat

Mihaela Matei

Manager proiect





ANUNŢ SELECŢIE FORMATORI PROIECT ID 83311

 1. Prezentarea generală a proiectului

A.1. Context
Activitatile proiectului sunt concentrate pe dezvoltarea competentelor profesionale a angajatilor din regiunea Bucuresti-Ilfov prin asigurarea accesului la servicii de calificare si certificare a competentelor profesionale si prin promovarea unor masuri de constientizare asupra importantei FPC in randul managerilor din regiunea Bucuresti-Ilfov. Din aceasta perspectiva, proiectul raspunde componentelor obiectivului general al POSDRU referitoare la dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Prin selectarea grupului tinta (angajati si manageri din regiunea Bucuresti-Ilfov) si a serviciilor ce urmeaza a fi oferite în cadrul activitatilor planificate, proiectul contribuie, in principal, la îndeplinirea obiectivului specific POSDRU „Promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv educatia superioara si cercetarea”.

A.2. Obiectiv general
Proiectul vizeaza acordarea de servicii de formare profesionala continua si de validare si certificare a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale angajatilor din regiunea Bucuresti-Ilfov, precum si implementarea unei campanii de informare si constientizare cu privire la necesitatea de a dezvolta competentele profesionale ale angajatilor adresate managerilor din regiunea Bucuresti-Ilfov.

A.3. Obiective specifice:
Obiectivul 1
            Dobandirea unei calificari relevante pe piata muncii de catre minimum 45 persoane avand statut de angajat prin participarea la programe de formare profesionala (prin activitatile A2 si A4).
Obiectivul 2
            Evaluarea si certificarea unei calificari relevante pe piata muncii pentru minimum 90 persoane avand statut de angajat prin participarea la servicii de validare si certificare a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale (prin activitatea A5).
Obiectivul 3
            Cresterea nivelului de constientizare in randul a minimum 100 manageri prin participarea la activitati de informare cu privire la necesitatea de a dezvolta competentele profesionale ale angajatilor (prin activitatea A6).

A.4. Durata proiectului
Proiectul a inceput din iauarie 2012 si are o durat de 18 luni (pana la 30 iunie 2013).

În vederea asigurării derulării activităţilor proiectului, Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat cu sediul în Bucureşti, anunţă deschiderea unei proceduri de selecţie pentru FORMATORI, după cum urmează:

 1. Descrierea activităţilor şi subactivităţilor formatorilor

Număr posturi: 2
Subactivităţile desfăşurate de către formatori vor fi în cadrul activităţii A4. Formare profesionala continua pentru dobandirea calificarii „Administrator imobile”.

 1. Rolul, calitatea şi responsabilităţile formatorilor

C.1. Rolul Formatorului.
Formatorii vor avea atribuţii în implementarea Programului de Formare pentru dobandirea calificarii „Administrator imobile”  şi va desfăşura următoarele activităţi:

 1. Activităţi premergătoare începerii formării unei serii de cursanţi;
 2. Planificarea si organizarea sesiunilor de formare;
 3. Participarea la proiectarea si organizarea sesiunilor de formare la nivel central/regional (selectia cursantilor, completarea bazei de date a cursantilor, colectarea si administrarea portofoliului personal al cursantilor);
 4. Activităţi de formare în cadrul programului de formare acreditat;
 5. Monitorizarea activitătii de întocmire a Portofoliului cursantului de către fiecare formabil;
 6. Solicitarea de feed-back din partea cursanţilor;
 7. Elaborarea/adaptarea suporturilor de curs;
 8. Elaborarea materialelor de curs pentru implementarea programului de formare la nivel regional;
 9. Desfăsurarea activitătilor de pregătire a sesiunilor de evaluare a cursanţilor;
 10. Completarea documentelor/portofoliului de gestionare al cursului ce se va preda maagerului de proiect la termenele stabilite, împreună cu toate documentele de curs îndosariate: dosarul de formare, dosarul de evaluare, dosarul de raportare;
 11. Realizarea de rapoarte lunare justificative pentru activităţile desfăsurate;
 12. Participarea la întâlniri/sedinte ale echipei de implementare a programului formare.
 1. Selecţia formatorilor

Anuntul de selectie este instrumentul juridic în baza căruia se va desfăsura activitatea.
Candidatii selectionati îsi vor desfăsura activitatea de formare în baza unor  contracte încheiate în conformitate cu Codul Muncii pe perioadă determinată.

D.1. Cerinţe obligatorii:

 • Studii superioare de licenţă;
 • Calitatea de formator dovedită prin certificat sau declaratie pe propria raspundere ca au finalizat cursuri de formatori;

D.2. Următoarele elemente constituie un avantaj:

 • Bune capacităţi de relaţionare / comunicare interpersonală şi instituţională/ organizaţională;
 • Experienţă în formarea adultilor;
 • Studiile universitare de master / doctorat;
 • Experientă în implementarea proiectelor cu finantare nerambursabilă.

Îndeplinirea cerintelor pentru D1 si D2 se va dovedi prin copii lizibile, conforme cu originalul, după diplome/atestate/certificate/adeverinte/recomandări relevante.

 1. Raportări

Formatorii vor fi coordonaţi de echipa de management a Beneficiarului.
Formatorul va depune rapoarte de activitate şi de progres la finalul fiecărei serii de formare la care participă.
Rapoartele si livrabilele activitătilor se vor depune în format electronic si tipărit – la sediul proiectului din Str. Sergent Nutu Ion, sector 5, Bucuresti.
Rapoartele si livrabilele activitătilor vor fi aprobate de Managerul de proiect.

 1. Locaţia şi perioada de derulare a activităţii

Bazele de operare vor fi în: cadrul regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov. Perioada în care se vor desfăsura activitătile de formare va fi între iunie 2012 – aprilie 2013.

 1. Calendarul de depunere, selecţie şi documentele ce vor fi furnizate:

Selectia va avea loc în data de 8 iunie 2012. Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un candidat va fi de 100 puncte, astfel: 40 puncte dosar şi 60 puncte interviu. Se solicită ca dosarul să fie transmis pe suport hârtie la adresa Beneficiarului şi/sau electronic (scanat) pe adresa de e-mail: dana.hutan@habitaturban.ro, pana la data de 8 iunie 2012 ora 10.00. Orice dosar transmis pe altă cale sau în afara intervalului menţionat mai sus va fi respins.

Interviul va avea loc în datele de 8 iunie 2012 cu incepere de la ora 16.00 la sediul beneficiarului. Rezultatele selectiei vor fi comunicate în data de 8 iunie 2012.

Dosarele vor cuprinde:

 • CV în format Europass, semnat şi datat pe fiecare pagină;
 • CI/BI, copie după certificatul de căsătorie/hotărâri judecătoresti, în cazul schimbării de nume;
 • Certificate, diplome, etc. – documente care atestă calificările relevante – semnate de conformitate cu originalul;




ANUNȚ – CURSURI DE FORMARE GRATUITE

Liga Asociaţiilor de Proprietari HABITAT din Bucuresti organizeaza in perioada 1-25 mai 2012 înscrieri pentru cursuri gratuite de formare profesionala continua pentru calificarea "Administrator imobile" in cadrul proiectului POSDRU/108/2.3/G/83311 "Dezvoltarea competenţelor pentru regenerare urbană"
Acest curs se adreseaza persoanelor angajate cu domiciliu in regiunea Bucuresti Ilfov.

Modulele de curs sunt următoarele:

 1. Angajarea contractelor cu furnizorii/prestatoii si urmarirea realizarii lor – 36 de ore teorie si 72 de ore practica
 2. Contabilitatea imobilului – 72 de ore teorie si 144 de ore practica
 3. Gestionarea patrimoniului condominiului – 36 de ore teorie si 72 de ore practica
 4. Managementul personalului – 36 de ore teorie si 72 de ore practica
 5. Managementul condominiului – 60 de ore teorie si 120 de ore practica

Cursurile se vor derula la sediul Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT în perioada iunie 2012 – septembrie 2012, de luni pana vineri. Cursul este acreditat CNFPA.

Documente necesare pentru înscriere:

 1. Formular de înscriere tip (disponibil în format electronic sau la sediul Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT);
 2. Formular înregistrare a grupului ţintă (disponibil în format electronic sau la sediul Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT);
 3. Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă ca sunteti angajat. Modelul de adeverinţă este disponibil în format electronic ;
 4. CI în original și copie (originalul este necesar la înscriere doar pentru certificare);
 5. Declaraţie de consimţământ privind utilizarea datelor personale (disponibil în format electronic )

Dosarul va fi depus personal la sediul Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT (responsabil grup tinta Daniela Hutan, tel.076949000), în perioada 01 -25 mai 2012.





ANUNŢ SELECŢIE FORMATORI PROIECT ID 83311

A. Prezentarea generală a proiectului

A.1. Context

Activitațile proiectului sunt concentrate pe dezvoltarea competentelor profesionale a angajatilor din regiunea Bucuresti-Ilfov prin asigurarea accesului la servicii de calificare si certificare a competentelor profesionale si prin promovarea unor masuri de constientizare asupra importantei FPC in randul managerilor din regiunea Bucuresti-Ilfov. Din aceasta perspectiva, proiectul raspunde componentelor obiectivului general al POSDRU referitoare la dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Prin selectarea grupului tinta (angajati si manageri din regiunea Bucuresti-Ilfov) și a serviciilor ce urmeaza a fi oferite în cadrul activitaților planificate, proiectul contribuie, in principal, la îndeplinirea obiectivului specific POSDRU "Promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv educatia superioara si cercetarea".

A.2. Obiectiv general

Proiectul vizeaza acordarea de servicii de formare profesionala continua si de validare si certificare a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale angajatilor din regiunea Bucuresti-Ilfov, precum si implementarea unei campanii de informare si constientizare cu privire la necesitatea de a dezvolta competentele profesionale ale angajatilor adresate managerilor din regiunea Bucuresti-Ilfov.

A.3. Obiective specifice:

Obiectivul 1
Dobandirea unei calificari relevante pe piața muncii de catre minimum 45 persoane avand statut de angajat prin participarea la programe de formare profesionala (prin activitatile A2 si A4).
Obiectivul 2
Evaluarea si certificarea unei calificari relevante pe piața muncii pentru minimum 90 persoane avand statut de angajat prin participarea la servicii de validare si certificare a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale (prin activitatea A5).
Obiectivul 3
Creșterea nivelului de constientizare in randul a minimum 100 manageri prin participarea la activitați de informare cu privire la necesitatea de a dezvolta competentele profesionale ale angajatilor (prin activitatea A6).

A.4. Durata proiectului

Proiectul a inceput din iauarie 2012 si are o durat de 18 luni (pana la 30 iunie 2013).

În vederea asigurării derulării activităţilor proiectului, Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat cu sediul în Bucureşti, anunţă deschiderea unei proceduri de selecţie pentru FORMATORI, după cum urmează:

B. Descrierea activităţilor şi subactivităţilor formatorilor

Număr posturi: 6
Subactivităţile desfăşurate de către formatori vor fi în cadrul activităţii A4. Formare profesionala continua pentru dobandirea calificarii "Administrator imobile"

C. Rolul, calitatea şi responsabilităţile formatorilor

C.1. Rolul Formatorului.
Formatorii vor avea atribuţii în implementarea Programului de Formare pentru dobandirea calificarii "Administrator imobile" şi va desfăşura următoarele activităţi:

 1. Activităţi premergătoare începerii formării unei serii de cursanţi;
 2. Planificarea și organizarea sesiunilor de formare;
 3. Participarea la proiectarea și organizarea sesiunilor de formare la nivel central/regional (selecția cursanților, completarea bazei de date a cursanților, colectarea și administrarea portofoliului personal al cursanților);
 4. Activităţi de formare în cadrul programului de formare acreditat;
 5. Monitorizarea activității de întocmire a Portofoliului cursantului de către fiecare formabil;
 6. Solicitarea de feed-back din partea cursanţilor;
 7. Elaborarea/adaptarea suporturilor de curs;
 8. Elaborarea materialelor de curs pentru implementarea programului de formare la nivel regional;
 9. Desfășurarea activităților de pregătire a sesiunilor de evaluare a cursanţilor;
 10. Completarea documentelor/portofoliului de gestionare al cursului ce se va preda maagerului de proiect la termenele stabilite, împreună cu toate documentele de curs îndosariate: dosarul de formare, dosarul de evaluare, dosarul de raportare;
 11. Realizarea de rapoarte lunare justificative pentru activităţile desfășurate;
 12. Participarea la întâlniri/ședințe ale echipei de implementare a programului formare.

D. Selecţia formatorilor

Anunțul de selecție este instrumentul juridic în baza căruia se va desfășura activitatea.
Candidații selecționați își vor desfășura activitatea de formare în baza unor contracte încheiate în conformitate cu Codul Muncii pe perioadă determinată.

D.1. Cerinţe obligatorii:

 • Studii superioare de licenţă;
 • Calitatea de formator dovedită prin certificat sau declaratie pe propria raspundere ca au finalizat cursuri de formatori;

D.2. Următoarele elemente constituie un avantaj:

 • Bune capacităţi de relaţionare / comunicare interpersonală şi instituţională/ organizaţională;
 • Experienţă în formarea adulților;
 • Studiile universitare de master / doctorat;
 • Experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Îndeplinirea cerințelor pentru D1 și D2 se va dovedi prin copii lizibile, conforme cu originalul, după diplome/atestate/certificate/adeverințe/recomandări relevante.

E. Raportări

Formatorii vor fi coordonaţi de echipa de management a Beneficiarului.
Formatorul va depune rapoarte de activitate şi de progres la finalul fiecărei serii de formare la care participă.
Rapoartele și livrabilele activităților se vor depune în format electronic și tipărit – la sediul proiectului din Str. Sergent Nutu Ion, sector 5, București.
Rapoartele și livrabilele activităților vor fi aprobate de Managerul de proiect.

F. Locaţia şi perioada de derulare a activităţii

Bazele de operare vor fi în: cadrul regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov. Perioada în care se vor desfășura activitățile de formare va fi între iunie 2012 – aprilie 2013.

G. Calendarul de depunere, selecţie şi documentele ce vor fi furnizate:

Selecția va avea loc în perioada 19-30 martie 2012. Punctajul maxim ce poate fi obținut de un candidat va fi de 100 puncte, astfel: 40 puncte dosar şi 60 puncte interviu. Se solicită ca dosarul să fie transmis pe suport hârtie la adresa Beneficiarului şi/sau electronic (scanat) pe adresa de e-mail: tatiana.musteata@habitat.ro, în perioada 10-19 martie 2012. Orice dosar transmis pe altă cale sau în afara intervalului menţionat mai sus va fi respins.
Evaluarea dosarelor va avea loc în 26 martie 2012. Interviul va avea loc în datele de 28- 29 martie, intervalul orar 09.00 – 16.00 la sediul beneficiarului. Rezultatele selecției vor fi comunicate în data de 30 martie 2012.

Dosarele vor cuprinde:

 1. CV în format Europass, semnat şi datat pe fiecare pagină;
 2. CI/BI, copie după certificatul de căsătorie/hotărâri judecătorești, în cazul schimbării de nume;
 3. Certificate, diplome, etc. – documente care atestă calificările relevante – semnate de conformitate cu originalul;

Grafic selectare formatori